Nejsem žádný duchovní guru, ale normální člověk hledající naplněný život

Vítejte na mých stránkách věnovaných energii reiki a nabízejících kurzy reiki. Historie reiki je stará několik tisíciletí a tuto energii pravděpodobně používali Buddha i Ježíš. Naše moderní civilizace na reiki poněkud pozapomněla, a to až do konce 19. století, kdy ji pro nás znovuobjevil Dr. Mikao Usui.

Jmenuji se Jan Dvořák, narodil jsem se v roce 1970, jsem ženatý, mám dvě děti a bydlím v Olomouci. V současné době pracuji jako systémový analytik. Ve volném čase se věnuji programování, tvorbě webu, politice, internetovému obchodu s kojeneckým oblečením a občas organizuji kurzy reiki.


Co je to vlastně reiki?

Dr. Mikao Usui
Dr. Mikao Usui (zdroj Wikipedia)

Reiki je japonské slovo a vyslovuje se “rejki”. Skládá se z japonských výrazů Rei, což by se dalo přeložit jako “vesmírná inteligence” nebo “univerzální duchovní moudrost” a Ki, což znamená “energie”. Dohromady tedy “univerzální vesmírná energie”. Pod pojmem reiki si můžete představit něco jako záření nebo paprsky jejichž vlastností je přenos energie nebo síly. Pro tyto energie se také používá označení jednohmotné energie.

Reiki je nejjednodušší přírodní uzdravující metoda. Každý člověk má tuto schopnost zapsánu ve své genetické výbavě. Jen si vzpomeňte, když Vás něco bolí. Instinktivně přikládáte na toto místo své ruce. Obnovení této schopnosti energetického léčení způsobuje nárůst vitality, zmírnění nebo úplné odstranění bolesti, urychluje hojení ran, snižuje spotřebu léků a podporuje regenerační procesy člověka. Reiki má vlastní moudrost a nepotřebuje být usměrňována člověkem. Proudí tam, kde je jí nejvíc potřeba.

Vzhledem k tomu, že v současné době existuje mnoho druhů reiki, tak o léčebném systému reiki založeným Dr. Mikao Usuim (na obrázku), který zde představuji hovořím také jako o Usui Reiki.

Jako mistr-učitel reiki se snažím ukazovat lidem, že reiki a duchovno obecně může být přínosem opravdu pro každého a není to výsadou nějakých duchovních guru. Na kurzech respektuji tradiční postup výuky a pravidla, která jsem se naučil od své učitelky a která považují opravdu za nejlepší.

Reiki není žádné náboženství nebo sekta. S reiki úspěšně pracují lidé různého vyznáni a mnoha rozličných profesí. Při zasvěcení není nikdo nucen, aby změnil víru nebo své náboženské přesvědčení.

Reiki se předává pomocí zasvěcení (používá se také termín naladění, který je dle mého názoru výstižnější, ale vzhledem k tomu, že termín zasvěcení je běžně zaužívaný, tak jej používám i já), které předává žákům mistr-učitel k tomu zasvěcený a rozděluje se do čtyř stupňů:

V 1.stupni se žákovi se otevírají schopnosti reiki energii volně převádět a předávat druhým přímým dotekem. Schopnost stát se kanálem reiki, kterou žák získá při zasvěcení je doživotní a nelze ji nijak zrušit.

Ve 2.stupni žák obdrží tři symboly (mantry), které podstatně rozšiřují možnosti práce. Reiki je možné posílat na dálku, do budoucnosti nebo do minulosti. 2.stupeň umožňuje vysílat a přijímat více energie, takže doba působení se zkracuje. Hranice použití reiki jsou omezeny pouze fantazií žáka. 2.stupeň (a rovněž další vyšší stupně) zároveň znamená velkou zodpovědnost a proto žáci musí být při zasvěcení plnoletí.

3.stupeň představuje stupeň mistrovský. Žákovi je předán mistrovský symbol a proud energie je ještě silnější. Současně dochází k urychlení duchovního rozvoje žáka.

Poslední 4. stupeň (nazývaný též stupeň 3B) je stupeň mistrovský, kdy je žák zasvěcen na učitele a jsou mu předány schopnosti zasvěcovat další žáky a stává se mistrem-učitelem. Říká se, že mistr-učitel musí zasvětit alespoň jednoho žáka, aby se mohl nazývat mistrem-učitelem. Tento stupeň se zasvěcuje individuálně.

Jestliže Vás povídání o reiki zaujalo a dočetli jste až sem, potom je nejlepším dalším krokem zúčastnit se kurzu, kde vedle zasvěcení obdržíte spoustu informací a setkáte se s podobně založenými lidmi. Podívejte se prosím na moji nabídku kurzů.


Kurzy reiki v Olomouci

Zde se nachází základní informace o kurzech Reiki. Každý účastník kurzu má právo jej zdarma kdykoliv opakovat. Podívejte se také na aktuální termíny kurzů na této stránce. V případě zájmu o kurz nebo jakéhokoliv jiného dotazu mě prosím kontaktujte.

Kurz reiki 1.stupeň

Podmínkou účasti je věk minimálně 18 let.

Kurz trvá jeden den od 9:00 do 17:00 hodin s přestávkou na oběd.

Kurz se koná na adrese Fischerova 690/23, Olomouc-Nové Sady.

Kurz se koná v domácím prostředí a počet účastníků je maximálně 5 až 6.

S sebou si vemte pohodlné oblečení, minerálku nebo vodu na pití a přezůvky.

Na kurzu se probírají úvodní informace, zasvěcení do 1. stupně, historie, pět základních životních pravidel, meditace, energetický systém lidského těla, techniky působení reiki.

Každý účastník obdrží tištěná skripta, certifikát o absolvování kursu, daňový doklad a malý dárek.

Lektor kurzu je Ing. Jan Dvořák.

Cena kurzu je 1000,- Kč včetně DPH. Platba v hotovosti na kurzu.

Kurz reiki 2.stupeň

Podmínkou účasti je věk minimálně 18 let a zasvěcení do 1.stupně reiki od libovolného učitele. Od zasvěcení do 1.stupně by mělo uplynout alespoň 21 dní.

Kurz trvá jeden den od 9:00 do 15:00 hodin s přestávkou na oběd.

Kurz se koná na adrese Fischerova 690/23, Olomouc-Nové Sady.

Kurz se koná v domácím prostředí a počet účastníků je maximálně 5 až 6.

S sebou si vemte pohodlné oblečení, minerálku nebo vodu na pití a přezůvky.

Na kurzu se probírají úvodní informace, zasvěcení do 2.stupně a předání tří symbolů, archetypální dílčí osobnosti, techniky působení reiki, ošetření pomocí reiki.

Každý účastník obdrží tištěná skripta, certifikát o absolvování kursu, daňový doklad a malý dárek.

Lektor kurzu je Ing. Jan Dvořák.

Cena kurzu je 2000,- Kč včetně DPH. Platba v hotovosti na kurzu.

Kurz reiki 3.stupeň

Podmínkou účasti je věk minimálně 18 let a zasvěcení do 2.stupně reiki od libovolného učitele. Od zasvěcení do 2.stupně by mělo uplynout alespoň 6 měsíců.

Kurz trvá jeden den od 9:00 do 12:00 hodin s přestávkou na oběd.

Kurz se koná na adrese Fischerova 690/23, Olomouc-Nové Sady.

Kurz se koná v domácím prostředí a počet účastníků je maximálně 5 až 6.

S sebou si vemte pohodlné oblečení, minerálku nebo vodu na pití a přezůvky.

Na kurzu se probírají úvodní informace, zasvěcení do 3.stupně a předání mistrovského symbolu, meditační cvičení, techniky působení reiki, osvícení.

Každý účastník obdrží tištěná skripta, certifikát o absolvování kursu, daňový doklad a malý dárek.

Lektor kurzu je Ing. Jan Dvořák.

Cena kurzu je 4000,- Kč včetně DPH. Platba v hotovosti na kurzu.


Aktuální termíny kurzů

V současné době nejsou nabízeny žádné kurzy.

Přihlásit se můžete na těchto kontaktech. Před přihlášením si prosím přečtěte základní informace a podmínky účasti na příslušném kurzu. Počet míst na každém kurzu je omezený. V případě, že se nebudete moci zúčastnit, potom se prosím co nejdříve odhlašte, aby se mohlo uvolnit místo dalšímu zájemci.

Kurzy reiki 3.stupeň organizuji také individuálně pro jednotlivé zájemce. V případě zájmu mě prosím kontaktujte.


Kurzy reiki kdekoliv v ČR

Všechny druhy nabízených kurzů Reiki mohu na požádání uspořádat kdekoliv ČR. Podmínkou je zajištění vhodné místnosti pro kurz ze strany účastníků, počet účastníků musí být minimálně 5 a více a místo konání kurzu musí být dostupné vlakem. Kurz je možné uspořádat i pro 4 a méně účastníků. V takovém případě bude k ceně kurzu účtována přirážka ve výši 100%. V případě zájmu mě prosím kontaktujte.


Reiki dětem

Energie reiki je velice vhodná také pro děti. Nabízím zasvěcení do 1.stupně reiki dětem a mládeži do 18 let. Podmínkou je osobní přítomnost alespoň jednoho rodiče. Zasvěcení probíhá bez absolvování kurzu a proto požaduji, aby alespoň jeden z rodičů byl zasvěcen do 1.stupně reiki od libovolného učitele. Cena zasvěcení je pro děti od narození do 8 let včetně zdarma a pro děti od 9 do 18 let 500,- Kč včetně DPH. Na zasvěcení je možné zakoupit skripta k Reiki 1.stupeň za 80,- Kč. V případě zájmu mě prosím kontaktujte.


Zasvěcení na dálku

Osobně zasvěcení na dálku moc nedoporučuji. Zasvěcovací rituál představuje pro zasvěcovaného přece jenom něco více než pouhé zasvěcení. Zasvěcení na dálku do jakéhokoliv stupně Reiki provádím pouze individuálně ve výjimečných případech, např. pokud zájemce nemůže nebo není schopen se ze zdravotních důvodů osobně zúčastnit kurzu nebo nachází-li se daleko v zahraničí. Vyhrazuji si právo takové zasvěcení odmítnout. Zasvěcení proběhne v tomto případě v domluvenou hodinu, cena zasvěcení je stejná jako cena příslušného kurzu a platba se provádí předem na bankovní účet. Lze zaplatit také PayPalem. Certifikát a skripta následně zašlu poštou, případné dotazy zodpovím e-mailem. Každý takto zasvěcený účastník má právo kdykoliv později se zúčastnit příslušného kurzu zdarma, což velmi doporučuji. V případě zájmu mě prosím kontaktujte.


Slovníček

Tento malý esoterický slovníček vysvětluje některé pojmy použité v textech těchto webových stránek:

Dimenze
Označení pro frekvenční pásmo našeho vědomí. Vědomí v současném pozemském stavu se pohybuje v dimenzi 3D. Duchovním vývojem se naše vědomí posouvá do vyšších dimenzí jako je 5D.

Esoterika
Slovo pochází z řeckého esoterikos, kde výraz “eso” znamená uvnitř a “thus” znamená mystik. Tento termín poprvé použil v roce 1701 Thomas Stanley v Dějinách filozofie. [1]

Reiki
Původem japonské slovo. Skládá se z japonských výrazů Rei, což by se dalo přeložit jako “vesmírná inteligence” nebo “univerzální duchovní moudrost” a Ki, což znamená “energie”. Dohromady tedy “univerzální vesmírná energie”.

Sanskrt
Jazyk indoíránské skupiny indoevropské jazykové rodiny. Je liturgickým jazykem hinduismu, buddhismu a džinismu. Sanskrt ovlivnil vývoj mnoha jazyků severní Indie (hindštiny, urdštiny, bengálštiny, maráthštiny, kašmírštiny, paňdžábštiny, nepálštiny i romštiny), které se vyvinuly ze sanskrtu. V současnosti je považován za mrtvý jazyk ale přesto je jedním z 23 oficiálních jazyků Indie. [1]

Shamballa
Podle tibetské buddhistické tradice se jedná o bájné město skryté někde ve vnitřní Asii. Shamballa je rovněž zmiňována ve starověkých textech, včetně Tantry Kaláčakry a v textech pocházejících z tibetské kultury Xang Xung. Později s rozvojem esoterického hnutí na západě začal být název Shamballa používán jako označení éterického duchovního centra, kde sídlí božstvo pro planetu Zemi. [1]

Vyšší já
Označuje se tak jedna z archetypálních součástí osobnosti člověka, která bdí nad dodržováním životního plánu, který jsme si zvolili před současnou inkarnací. [2]

Zdroje: [1] Wikipedia, [2] Walter Lübeck: Kyvadlo - základní kniha


Knihy (nejen) o reiki

Zde bych Vás chtěl informovat o knížkách které mně zaujaly a o kterých si myslím, že by mohly zaujmout i Vás:

Walter Lübeck: Reiki - praktické rady pro I., II. A III. stupeň
Knížka která se podrobně zaobírá jednotlivými aspekty používání reiki. Je psána velice prakticky a je vidět, že autor má velmi bohaté zkušenosti. Velice mi pomohla v přípravě kurzů Reiki. Vyšlo v nakladatelství Fontána v roce 2005, ISBN 80-7336-240-6.

Ramona B.Wagner: EFT - svoboda emocí
Knížka popisuje techniku EFT (Emotional Freedom Techniques), která vychází z přesvědčení, že psychické poruchy mají svůj základ v blokádách energetického systému těla. Osobně si myslím, že naučit se tuto techniku podle této knížky nebude až tak jednoduché. Doporučuji v případě hlubšího zájmu absolvovat nějaký kurz, kde se dozvíte více a hlavně získáte praktické zkušenosti. Vyšlo v nakladatelství Anag v roce 2008, ISBN 978-80-7263-456-9.

Hans-Peter Zimmermann: Peníze jsou krásné
Knížky od tohoto autora mám moc rád. Švýcarský hypnoterapeut známý hlavně v německy mluvících zemích nás zde přístupnou formou učí, jaký máme mít vztah k penězům a co máme udělat abychom jich měli dost. Nejedná se o typickou esoterickou literaturu ale pokud knížku dočtete až do konce tak uvidíte, že od ezoteriky není až zas tak vzdálená. Vyšlo v nakladatelství EarthSave v roce 2008, ISBN 978-80-86916-03-3.

Walter Lübeck: Kyvadlo - základní kniha
Knížka podrobně seznamuje čtenáře s používáním kyvadla od naprostého základu až po pokročilé techniky. Máte-li zájem pracovat s kyvadlem tak osobně doporučuji navštívit nějaký kurz. Vyšlo v nakladatelství Fontána v roce 2007, ISBN 978-80-7336-387-1.

Robert E. Detzler: Cesta ke svobodě
Kniha popisuje metodu SRT (Spiritual Response Therapy), která spočívá v tom, že pomocí kyvadélka a tabulek pracujeme s naším Vyšším já a hledáme v těle disharmonie, které následně čistíme. Součástí knížky je CD-ROM v češtině úvodem od Pavla Kutičky. Knížka obsahuje mnoho informací a ke čtení ji doporučuji jen tehdy, máte-li již více zkušeností s duchovnem. Knížka je určena pouze k seznámení s touto metodou a nelze se ji podle ní naučit. K tomu jsou určeny specializované kurzy, kde se dozvíte důležité věci které v knize nejsou. Vyšlo v nakladatelství Anag v roce 2005, ISBN 80-7263-298-1.

Joe Vitale a Ihaleakala Hew Len, Ph.D.: Svět bez hranic
Velmi zajímavá knížka popisující tajnou havajskou techniku na vytváření hojnosti zdraví a míru nazývanou hoóponopono. Základem této metody je opakování čtyř slov: Miluji Tě. Omlouvám se. Prosím odpusť mi. Dekuji ti. Rozhodně doporučuji k přečtení. Vyšlo v nakladatelství Čintámani v roce 2008. ISBN: 978-80-254-0813-1.

Mari Hall: Reiki - praktické léčení
Knížka ukazuje praktické postupy a návody na léčení pomocí reiki, včetně vysvětlení duchovní podstaty většiny běžných nemocí. Tuto knihu mohu doporučit všem, kteří poskytují ošetření reiki. Vyšlo v nakladatelství Pragma v roce 2000. ISBN: 80-7205-770-7.

Tadao Yamaguchi: Jikiden Reiki
Knížka popisuje tradiční japonskou reiki, kterou se autor naučil od své maminky, která byla přímou žákyní dr. Chujiro Hayashiho. Knížka je dobrá k pochopení a uvědomnění si kultury a myšlenek, které vedly Mikao Usuiho k tomu, že rozvinul systém reiki. Knížka Vám ukáže reiki z trošku jiného úhlu pohledu než jste zvyklí. Vyšlo v nakladatelství Fontána v roce 2007. ISBN: 80-7336-369-0.

Rebecca McClen Novick: Základy tibetského buddhismu
Knížka přístupnou formou poskytuje informace o tibetském buddhismu. Vysvětluje základní pojmy, duchovní podstatu a historii. Zajímáte-li se o reiki není na škodu se s tibetským buddhismem seznámit. Vyšlo v nakladatelství Pragma v roce 2007. ISBN: 978-80-7205-977-5.

Jack Canfield a Mark Victor Hansen: Mějte odvahu zvítězit
V knížce se dozvíte na co se máte zaměřit a jak máte na sobě pracovat, abyste v životě dosáhli to co chcete. Vyšlo v nakladatelství Pragma v roce 2000. ISBN: 80-7205-664-6.

Sonia Choquette: Vaši duchovní společníci
Knížka Vás přístupnou a čtivou formou seznámí s anděly, archanděly a ostatními světelnými bytostmi a naučí jak s nimi pracovat. Vzhledem k tomu, že autorka je z USA tak podle mého názoru mohou být některé pasáže z knihy pro českého čtenáře hůře pochopitelné. To ovšem nijak nesnižuje kvalitu knížky. Vyšlo v nakladatelství Pragma v roce 2009. ISBN: 978-80-7349-193-2.

Petra Schneider a Gerhard K. Pieroth: Andělé stojí při nás
V knížce se dozvíte přístupnou formou, dle mého názoru vhodnou pro evropského čtenáře o andělích, archandělích, jak s námi komunikují a jak mohou vstupovat do našeho života. Vyšlo v nakladatelství Eugenika v roce 2002. ISBN: 80-89115-02-0.

Alexandr Svijač: Co dělat, když se nedaří
Skvělá knížka, která nás seznámí s duchovnem takovou neduchovní formou. Vyšlo v nakladatelství Eugenika v roce 2010. ISBN: 978-80-8100-193-2.


Moje cesta reiki

Reiki symbol
Reiki symbol (zdroj Wikipedia)

Od dětství, jako člověk s technickým vzděláním a pocházející z ateistické rodiny jsem se nikdy nesetkal duchovnem. Před několika lety jsem začal jezdit na masáže k paní Lence Gergelové do Vracova u Kyjova (tímto ji zdravím), která praktikovala též reiki. Přesto po několik dalších let jsem se o tyto věci vůbec nezajímal a neoslovovaly mě. Až v roce 2008 jsem začal zkoumat, co že to vlastně reiki je a k čemu by to mohlo být dobré. Usoudil jsem, že by mi energie reiki mohla pomoci a tak jsem oznámil ženě, že bych se chtěl přihlásit na kurz 1.stupně reiki. K mému úžasu mi žena sdělila, že už také chvíli uvažuje o reiki, že se o ní dozvěděla v internetových diskuzních fórech pro maminky a že ji zaujaly její léčebné možnosti. Mně reiki zajímalo hlavně s hlediska osobnostního růstu. Tak jsme v červnu 2008 absolvovali kurz 1.stupně reiki společně. V říjnu 2008 jsme společně absolvovali kurz 2.stupně reiki a v dubnu 2009 kurz 1.a 2.stupně energie Shamballa 1024. V prosinci 2008 obě naše děti obdržely zasvěcení do 1.stupně reiki.

Během roku 2009 jsem začal cítit potřebu být více v kontaktu s podobně založenými lidmi, ale vzhledem k pracovní vytíženosti to nebylo možné a diskutování v internetových fórech mě moc nebaví. Snad právě proto v létě 2009 přišla myšlenka stát se mistrem-učitelem reiki, což jsem cítil zejména jako příležitost předávat své zkušenosti podobně založeným lidem a současně jako příležitost k mému růstu díky kontaktům s těmito lidmi. V říjnu 2009 jsem absolvoval kurz 3.stupně reiki a v prosinci 2009 kurz mistra-učitele reiki a kurz 3. a 4.stupně energie Shamballa 1024.

Jako mistr-učitel reiki se snažím ukazovat lidem, že reiki a duchovno obecně může být přínosem opravdu pro každého a není to výsadou nějakých duchovních guru. Na kurzech respektuji tradiční postup výuky a pravidla, která jsem se naučil od své učitelky a která považují opravdu za nejlepší.


Absolvované kurzy

Všechny kurzy jsem absolvoval u Lenky Gergelové ve Vracově u Kyjova. Zde si můžete prohlédnout moje certifikáty osvědčující zasvěcení na mistra-učitele reiki a do mistrovského 4.stupně energie Shamballa 1024.

  • Červen 2008 - Kurz reiki 1.stupeň.
  • Říjen 2008 - Kurz reiki 2.stupeň.
  • Duben 2009 - Lurz Shamballa 1024 1. a 2.stupeň.
  • Říjen 2009 - Kurz reiki 3A.stupeň (mistr).
  • Říjen 2009 - Kurz práce s kyvadlem.
  • Prosinec 2009 - Kurz reiki 3B.stupeň (mistr-učitel).
  • Prosinec 2009 - Kurz Shamballa 1024 3. a 4.stupeň.
Certifikát Reiki
Certifikát Reiki
Certifikát Shamballa 1024
Certifikát Shamballa 1024

Kontakt

Ing. Jan Dvořák
Fischerova 690/23
779 00 Olomouc, Nové Sady
Česká republika

IČ: 65163613
DIČ: CZ7012035382

Jsem zapsán v Živnostenském rejstříku od 26.6.1996. Jsem rovněž registrovaným plátcem DPH.

E-mail: jan.dvorak@dvorak-sw.com
Telefon: 588 288 692 (běžný tarif)

Banka: Fio banka, a.s., V Celnici 1028/10, Praha 1, Česká republika
Číslo účtu: 2900798790/2010